School Tour ทัวร์กิจกรรมตามโรงเรียน

 

Project : Staedtler ชวนน้องมารักษ์สิ่งแวดล้อมกันเถอะ

Product : เครื่องเขียน Staedtler

Target : โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพ-ต่างจังหวัด 200 โรงเรียน

 

Project : Farmhouse ขบวนการทานครบหมู่ ตอน ลดเค็มลดโรค

Product : ขนมปัง Farmhouse ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Target : โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพ-ต่างจังหวัด 100 โรงเรียน

Project : Farmhouse โภชนาการอย่างสมวัย

Product : ขนมปัง Farmhouse ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Target : โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพ-ต่างจังหวัด 50 โรงเรียน

 

Project : Enfagrow A+ 360 อัจฉริยะรอบด้าน

Product : Enfagrow A+

Target : โรงเรียนอนุบาล กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด-นานาชาติ 300 โรงเรียน

 

Project : Dtac Save Internet ออนไลน์อย่างปลอดภัย

Product : Dtac

Target : โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพฯ 20 โรงเรียน

 

Project : กุ๋งกิ๋ง School Tour

Product : สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์

Target : โรงเรียนอนุบาล กรุงเทพฯ 20 โรงเรียน

 

Project : MIS books School tour

Product : สำนักพิมพ์ MIS

Target : โรงเรียนอนุบาล กรุงเทพฯ 20 โรงเรียน

 

Project : Inlingua School Tour

Product : สถาบันสอนภาษา Inlingua

Target : โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 30 โรงเรียน

 

Project : Cellox Purify

Product : กระดาษทิชชู Cellox Purify

Target : โรงเรียนอนุบาล กรุงเทพฯ 35 โรงเรียน

 

Project : พลังนิทาน พลังเด็ก

Product : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

Target : โรงเรียนอนุบาล กรุงเทพฯ 30 โรงเรียน

 

Project : อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ

Product : สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

Target : โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพฯ 30 โรงเรียน