แต้มฝันปันสนุก ตอน "ละครหุ่นมือ...ลูกหมูสามตัว"

สิ่งประดิษฐ์คิดสนุก ตอน "หุ่นนิ้วลูกหมู"

 

แต้มฝันปันสนุก ตอน "ละครหุ่นมือ...หัวผักกาดยักษ์"

สิ่งประดิษฐ์คิดสนุก ตอน "ที่ใส่ดินสอ คุณพ่อหัวผักกาด"

 

แต้มฝันปันสนุก ตอน "นิทานพับกระดาษ...เจ้าหนูผู้วิเศษ"

 

แต้มฝันปันสนุก ตอน "นิทานลูกโป่ง...ของวิเศษของพระราชา"

 

แต้มฝันปันสนุก ตอน "นิทานวาดรูป...หนูนักระบายสี"